מחולל דפי עבודה

המחולל מייצר דפי עבודה לתלמידים בפורמט שניתן לראות בדוגמה. בהנתן שיר המחולל מתרגם את מילותיו באמצעות Google Translate ומייצר את הדף הראשוני. לאחר מכן ניתן לערוך את התרגומים ולמחוק מילים שאינן רלוונטיות. כשהדף מוכן - פשוט הדפיסו עמוד זה (Ctrl+P) וחלקו לתלמידים!

בחרו שיר מהרשימה או ייצרו אחד בעצמכם: